Počet záznamov: 1  

Produkčné schopnosti slovenského ovocinárstva v podmienkach trhovej ekonomiky

 1. Porhajaš, Viktor Produkčné schopnosti slovenského ovocinárstva v podmienkach trhovej ekonomiky / Viktor Porhajaš, Peter Bielik, Izabela Adamičková. -- Grafy, tab. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Autori skúmajú produkčnú schopnosť slovenského ovocinárstva v podmienkach trhovej ekonomiky so zameraním na možnosti zvyšovania produkcie z jednotky plochy pri rešpektovaní ekonomickej efektívnosti výroby jednotlivých druhov ovocia. Sledujú hodnotenie súčasného stavu ovocinárskej výroby, jej produkčnú schopnosť, výmeru, spotrebu, realizačné ceny výrobcov a odbytové ceny. Pri analýze vychádzajú z kalkulácie vlastných nákladov vo vybranom poľnohospodárskom podniku, ktorý je lídrom v ovocinárskej výrobe.

  In Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku v poľnohospodárstve. -- Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. -- ISSN 1335-2571. -- Roč. 12, č. 1 (2009), s. 5-10

  I. Bielik, Peter
  II. Adamičková, Izabela
  III. Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku v poľnohospodárstve. -- Roč. 12, č. 1 (2009), s. 5-10

  633/635
  BA004