Počet záznamov: 1  

Budování firemní komunity

  1. Mintzberg, Henry Budování firemní komunity / Henry Mintzberg. -- Časopis je dostupný na adrese: http://modernirizeni.ihned.cz/, vyžaduje sa registrácia - Ako funguje spoločenstvo ľudí. Vytvorenie pocitu spolupatričnosti a spoločenstva vo firme. Čo znamená "communityship". Prebudovanie firmy na firemné spoločenstvo. Základy firemného spoločenstva. Atmosféra, ktorá podporuje dôveru. Firemná kultúra. Budovanie firemného spoločenstva.

    In Moderní řízení : měsíčník vydavatelství Economia. -- Praha : Economia, 2010. -- ISSN 0026-8720. -- Roč. 45, č. 2 (Únor 2010), s. 20-23

    I. Moderní řízení : měsíčník vydavatelství Economia. -- Roč. 45, č. 2 (Únor 2010), s. 20-23

    65.012.4
    BA004
Počet záznamov: 1