Počet záznamov: 1  

Vývoj prístupov k hospodárskej politike od začiatku 20. storočia

  1. Havettová, Miroslava Vývoj prístupov k hospodárskej politike od začiatku 20. storočia / Miroslava Havettová. -- Grafy, tab., vzorce. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Nahliadnutie do prístupov k hospodárskej politike kriticky a bez predsudkov. Príspevok sa zaoberá ponukovo a dopytovo orientovanou hospodárskou politikou. Vysvetľuje výhody a úskalia týchto dvoch prístupov a snaží sa načrtnúť efektívnu koncepciu hospodárskej politiky.

    In Teoretické a praktické východiská ponukovo orientovanej hospodárskej politiky : nekonferenčný recenzovaný zborník. -- Bratislava : [Katedra hospodárskej politiky NHF EU], 2009. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2860-3. -- S. 4-22

    I. Teoretické a praktické východiská ponukovo orientovanej hospodárskej politiky : nekonferenčný recenzovaný zborník. -- S. 4-22

    338.2
    BA004
Počet záznamov: 1