Počet záznamov: 1  

Prechod na dištančné metódy vzdelávania

  1. Černák, Igor Prechod na dištančné metódy vzdelávania / Igor Černák. -- Bibliogr. odkazy - Klasické (prezenčné) formy vzdelávania a vzdelávanie dištančné. Možnosti budovania virtuálnych univerzít v našich podmienkach. Prístupy realizovania (virtualizovania) reálnych aktivít. Prechod na dištančné vzdelávanie. Prírastková metóda výstavby virtuálnej univerzity. Prototypový prístup realizácie virtuálnych katedier. Aktivity virtualizácie a spôsob riadenia všetkých činností univerzity.

    In Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 11. marec 2010. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. -- CD-ROM : grafy, obr., tab.. -- ISBN ISBN 978-80-225-2949-5. -- S. 1-5

    I. Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 11. marec 2010. -- S. 1-5

    378
    BA004
Počet záznamov: 1