Počet záznamov: 1  

Postavenie LCMS Moodle v kombinovanom vzdelávaní

  1. Ölvecký, Miroslav Postavenie LCMS Moodle v kombinovanom vzdelávaní / Miroslav Ölvecký. -- Grafy. -- Bibliogr. odkazy - Implementácia informačných a komunikačných technológií v procese vzdelávania na školách. Prostredie LCMS Moodle a vytváranie elektronických výučbových materiálov k prezenčnej forme vzdelávania. Kombinované vzdelávanie a postoje študentov k tejto forme vzdelávania. Výsledky výskumu.

    In Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 11. marec 2010. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. -- CD-ROM : grafy, obr., tab.. -- ISBN ISBN 978-80-225-2949-5. -- S. 1-5

    I. Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 11. marec 2010. -- S. 1-5

    378
    BA004
Počet záznamov: 1