Počet záznamov: 1  

Biotechnológie nie sú iba módny trend

  1. Hudec, Marián Biotechnológie nie sú iba módny trend / Marián Hudec. -- Biotechnológie sú výrazným strategickým sektorom a transformátorom ekonomiky. V súčasnosti hovoríme o "čistej, inteligentnej a konkurencieschopnej" bioekonomike založenej na vedomostiach a jej perspektívach na Slovensku. Situácia v USA a v Európe. Univerzitný výskum. Vedecko-technologické parky.

    In Revue priemyslu : hospodárstvo a technika pre vedúcich pracovníkov. -- Bratislava : Vydavateľstvo Revue priemyslu, 2010. -- ISSN 1336-9857. -- Č. 5 (máj 2010), s. 26-27

    I. Revue priemyslu : hospodárstvo a technika pre vedúcich pracovníkov. -- Č. 5 (máj 2010), s. 26-27

    330.341.1
    BA004
Počet záznamov: 1