Počet záznamov: 1  

Zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky v Slovenskej republike

  1. Parišová, Renáta Zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky v Slovenskej republike / Renáta Parišová. -- Obr. -- Prezentácia a analýza ustanovenia týkajúceho sa povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a rozsahu konsolidovanej účtovnej závierky. Ilustračné príklady.

    In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. -- Bratislava : IURA EDITION, 2010. -- ISSN 1335-7034. -- Roč. 15, č. 5 (2010), s. 39-45

    I. Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. -- Roč. 15, č. 5 (2010), s. 39-45

    657.3
    BA004