Počet záznamov: 1  

Factors determining interest policy of commercial banks in selected countries

  1. Střelecká, Zdenka Factors determining interest policy of commercial banks in selected countries / Zdenka Střelecká. -- Grafy, tab. -- Vývoj bankového sektora v krajinách juho-východnej Európy - krajiny V4 a Srbsko. Rozptyl bankového sektora. Konkurencia na bankovom trhu. Úroková politika komerčných bánk. Úverové štandardy.

    In Enterprise - constituent element of national competitiveness. -- Košice : Elfa, s.r.o., 2010. -- ISBN ISBN 978-80-8086-139-1. -- S. 202-209

    I. Enterprise - constituent element of national competitiveness. -- S. 202-209

    336.71
    BA004