Počet záznamov: 1  

Charakteristika kreditných derivátov

  1. Ponecová, Gabriela Charakteristika kreditných derivátov = Credit derivatives characteristics / Gabriela Ponecová. -- Obr. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Kreditné deriváty ako špecifická skupina finančných derivátov. Podstata a vybrané druhy kreditných derivátov. Účel vzniku kreditných derivátov. Podkladové nástroje kreditného derivátu. Kreditná udalosť a kreditné riziko.

    In Riadenie a prezentácia finančných procesov podnikov a holdingových zoskupení v trhovej konkurencii krajín EÚ II. : [zborník vedeckých prác]. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. -- 107 s. : sch., tab.. -- ISBN ISBN 978-80-225-2975-4. -- S. 52-58

    I. Riadenie a prezentácia finančných procesov podnikov a holdingových zoskupení v trhovej konkurencii krajín EÚ II. : [zborník vedeckých prác]. -- S. 52-58

    658.14
    BA004