Počet záznamov: 1  

Dôsledky vstupu SR do menovej únie na proces reálnej konvergencie

  1. Vincúr, Pavol Dôsledky vstupu SR do menovej únie na proces reálnej konvergencie / Pavol Vincúr. 2.1. -- Tab. -- Vybrané aspekty a dôsledky vstupu SR do menovej únie na hospodársku politiku. Dopad vstupu SR do menovej únie na hospodársku politiku. Kvantifikácia dopadu.

    In Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ : zborník vedeckých statí k výskumnému projektu aplikovaného výskumu č. 4/2001/08. -- Bratislava : EKONÓM, 2010. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2948-8. -- S. 26-30

    I. Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ : zborník vedeckých statí k výskumnému projektu aplikovaného výskumu č. 4/2001/08. -- S. 26-30

    330.342
    BA004