Počet záznamov: 1  

Ťažiskové problémy marketingu malej firmy

  1. Grančičová, Katarína Ťažiskové problémy marketingu malej firmy = Pillar topics of small business marketing / Katarína Grančičová. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Podstata a význam marketingu v malej firme. Začlenenie a organizácia marketingových činností. Marketingová stratégia a marketingový plán. Marketingová komunikácia a obchodná činnosť malých podnikov. Vzdelávanie a rozvoj malých podnikateľov.

    In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie : [zborník vedeckých prác]. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. -- 251 s.. -- ISBN ISBN 978-80-225-3079-8. -- S. 56-66

    I. Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie : [zborník vedeckých prác]. -- S. 56-66

    65.011.1
    BA004