Počet záznamov: 1  

Personálne zručnosti ako súčasť kompetenčného profilu podnikateľa

  1. Novák, Jaromír Personálne zručnosti ako súčasť kompetenčného profilu podnikateľa / Jaromír Novák. -- KEGA 3/6027/08 - Res. slov. Bibliogr. odkazy - Hlavné úlohy a funkcie moderného personálneho manažmentu. Pdnikateľské vzdelávanie a zručnosti súvisiace s personálnou prácou podniku. Ľudské zdroje, ich význam a osobitné postavenie pre prosperitu podniku.

    In Podpora podnikateľských paradigiem vo vyučovacom procese na stredných odborných školách ekonomického zamerania v SR : recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých prác. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. -- 86 s.. -- ISBN ISBN 978-80-225-3056-9. -- S. 37-57

    I. Podpora podnikateľských paradigiem vo vyučovacom procese na stredných odborných školách ekonomického zamerania v SR : recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých prác. -- S. 37-57

    65.012.4
    BA004