Počet záznamov: 1  

Tri groše a budúci vládcovia

  1. Buday, Jozef Tri groše a budúci vládcovia = Three coins and the future rulers / Jozef Buday. -- Grafy, tab. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Systematický vývoj svetovej ekonomiky s nádychom futurológie v podmienkach globalizácie. Príčiny, dôsledky a riešenia bezhraničných problémov sa stali civilizačnými výzvami pre celú spoločnosť a sociálno-ekonomické bytie. Človek ako organizátor a účastník spoločenského a ekonomického života sa tiež musí prispôsobovať. Hľadanie riešení formuje vzájomnú previazanosť a vznik nového usporiadania, pretvorenie finančnej architektúry a vytvorenie priestoru pre vzájomné spolunažívanie a spoločné snaženie dosiahnuť globálnu rovnováhu v súvislosti s prerozdelením bohatstva.

    In Hospodárska politika SR po vstupe do HMÚ : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : výzvy k obnove stability a ekonomického rastu EÚ a SR : Bratislava 30. september 2010. -- Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2010. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-3067-5. -- [S. 1-8]

    I. Hospodárska politika SR po vstupe do HMÚ : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : výzvy k obnove stability a ekonomického rastu EÚ a SR : Bratislava 30. september 2010. -- [S. 1-8]

    330.36
    BA004
Počet záznamov: 1