Počet záznamov: 1  

Vplyv finančnej krízy na budúcnosť odvetvia kolektívneho investovania v Slovenskej republike

 1. Matušovič, Marián Vplyv finančnej krízy na budúcnosť odvetvia kolektívneho investovania v Slovenskej republike / Marián Matušovič, Monika Matušovičová. -- Grafy, tab. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Analýza vplyvu finančnej krízy na budúcnosť odvetvia kolektívneho investovania v SR, a to najmä z pohľadu očakávaných zmien v oblasti správania klientov, zjednodušenia produktového portfólia, úpravách legislatívy, sprísnenia regulácie a nadväznej úpravy obchodných modelov správcovských spoločnostrí reagujúcich na tieto zmeny. Analýza možných variantov vývoja sektora po implementácii smernice UCITS IV na Slovensku v roku 2011.

  In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. -- Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2010. -- ISSN 0013-3035. -- Roč. 58, č. 8 (2010), s. 769-782

  I. Matušovičová, Monika
  II. Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. -- Roč. 58, č. 8 (2010), s. 769-782

  330.322
  BA004
Počet záznamov: 1