Počet záznamov: 1  

Výskum vybraných charakteristík cieľových skupín vo vzťahu k vnímaniu kultúrneho cestovného ruchu ako nástroja regionálneho rozvoja

 1. Štefko, Róbert Výskum vybraných charakteristík cieľových skupín vo vzťahu k vnímaniu kultúrneho cestovného ruchu ako nástroja regionálneho rozvoja / Róbert Štefko, Kristína Šambronská. -- Grafy, tab. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Cestovný ruch, marketing a regionálny rozvoj. Kultúrny cestovný ruch. Kultúrna pamiatka ako marketingový produkt v oblasti cestovného ruchu a bazálny zdroj atraktivity.

  In Journal of management and business : research and practice. -- Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2010. -- ISSN 1338-0494. -- Roč. 2, č. 1-2 (2010), s. 29-40

  I. Šambronská, Kristína
  II. Journal of management and business : research and practice. -- Roč. 2, č. 1-2 (2010), s. 29-40

  338.48
  BA004
Počet záznamov: 1