Počet záznamov: 1  

Opatření zahraničně obchodní politiky a otevřenost ekonomiky v zemích Visegrádské skupiny

  1. Fojtíková, Lenka Opatření zahraničně obchodní politiky a otevřenost ekonomiky v zemích Visegrádské skupiny / Lenka Fojtíková. -- Tab. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Vybrané teoretické problémy súvisiace s mierou otvorenosti ekonomiky. Analýza obchodnej politiky a miera otvorenosti ekonomiky v krajinách Vyšehrádskej skupiny. Liberalizácia obchodu v krajinách Vyšehrádskej skupiny pred vstupom do Európskej únie. Miera otvorenosti českej, maďarskej poľskej a slovenskej ekonomiky a obchodná politika jednotlivých vlád v období pred vstupom do Európskej únie. Komparácia zahraničnoobchodnej politiky a miery otvorenosti ekonomiky v krajinách Vyšehradskej skupiny.

    In Ekonomická revue. -- Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2011. -- ISSN 1212-3951. -- Roč. 14, č. 1 (2011), s. 51-66

    I. Ekonomická revue. -- Roč. 14, č. 1 (2011), s. 51-66

    339.9
    BA004
Počet záznamov: 1