Počet záznamov: 1  

Identifikácia a špecifikácia reprezentatívnych typov ktajiny Slovenska

  1. Izakovičová, Zita Identifikácia a špecifikácia reprezentatívnych typov ktajiny Slovenska / Zita Izakovičová. -- Fotogr. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Európsky dohovor o krajine (2000) a jeho ciele. Slovensko pristúpilo k Dohovoru v r. 2005. Povinnosti zmluvných krajín vyplývajúce z Dohovoru. Reprezentatívne typy krajiny Slovenska, ich zmeny, ohrozenie a manažment.

    In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. -- Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2010. -- ISSN 0044-4863. -- Roč. 44, č. 6 (2010), s. 324-328

    I. Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. -- Roč. 44, č. 6 (2010), s. 324-328

    502/504
    BA004
Počet záznamov: 1