Počet záznamov: 1  

Firemná kultúra ako zdroj konkurenčnej výhody a jej úroveň v slovenských firmách

  1. Belejová, Martina Firemná kultúra ako zdroj konkurenčnej výhody a jej úroveň v slovenských firmách = Corporate culture as a source of competitive advantage and its situation in Slovak firms / Martina Belejová. -- Obr. -- VEGA 1/0803/10 - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Vývojové tendencie a definícia Corporate culture. Vplyv Corporate culture na výsledky firmy. Budovanie Corporate culture. Corporate culture v praxi. Výsledky výskumu uskutočneného na vzorke viac ako 300 firiem pôsobiacich v SR.

    In Management challenges in the 21st century : transport and logistics: opportunity for Slovakia in the era of knowledge economy : conference proceedings : Bratislava, april 19, 2011. -- Trenčín : School of Management / Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2011. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-89306-10-7. -- S. 306-311

    I. Management challenges in the 21st century : transport and logistics: opportunity for Slovakia in the era of knowledge economy : conference proceedings : Bratislava, april 19, 2011. -- S. 306-311

    65.011.1
    BA004