Počet záznamov: 1  

Znehodnocujúci sa dolár mení usporiadanie menových vzťahov

  1. Bachár, Vladimír Znehodnocujúci sa dolár mení usporiadanie menových vzťahov = Undervalued U. S. dollar changes international monetary system / Vladimír Bachár. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Autor poukazuje na spôsob, akým meniaci sa pomer síl vo svete, podhodnotené a nadhodnotené meny vplývajú na výkonnosť ekonomík a svetového hospodárstva. Osobitnú pozornosť venuje vplyvu znehodnocujúceho sa dolára na inštitucionálne usporiadanie menových vzťahov a na riziká, ktoré sú spojené s neustálou destabilizáciou menových vzťahov a s protekcionizmom vo svetovom hospodárstve.

    In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : komunálna reforma, spravovanie a manažovanie, trendy vo verejnom živote, regionálny rozvoj : Bratislava 25. novembra 2010. -- Bratislava : crr, 2010. -- CD-ROM [805 s.]. -- ISBN ISBN 978-80-970495-4-6. -- S. 34-38

    I. Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : komunálna reforma, spravovanie a manažovanie, trendy vo verejnom živote, regionálny rozvoj : Bratislava 25. novembra 2010. -- S. 34-38

    336.74
    BA004
Počet záznamov: 1