Počet záznamov: 1  

Zmluva o faktoringu

  1. Vitéz, Miroslav Zmluva o faktoringu / Miroslav Vitéz. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Historický vývoj foriem faktoringovej zmluvy. Pojem zmluvy o faktoringu. Právne pramene, právna povaha zmluvy o faktoringu a jej základné znaky. Vznik zmluvy o faktoringu. Účinky zmluvy o faktoringu. Ekonomické funkcie o faktoringu. Druhy faktoringu.

    In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. -- Bratislava : Slovak Academic Press, 2011. -- ISSN 0032-6984. -- Roč. 94, č. 5 (2011), s. 501-517

    I. Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. -- Roč. 94, č. 5 (2011), s. 501-517

    336.71
    BA004