Počet záznamov: 1  

Atribúty zelenej a reverznej logistiky – ich chápanie v stratégii rozvoja podnikov na Slovensku

  1. Dupaľ, Andrej Atribúty zelenej a reverznej logistiky – ich chápanie v stratégii rozvoja podnikov na Slovensku = The attributes of Green and Reverse Logistics - their understanding in strategy of business development in Slovakia / Andrej Dupaľ. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Synergické aspekty logistiky a tvorby či ochrany životného prostredia. Rozhodujúce atribúty zelenej a reverznej logistiky. Zelená alebo tiež environmentálna, prípadne ekologická logistika - pojem. Čas, rýchlosť a náklady - významné kategórie logistiky. Manažment reverznej logistiky.

    In Výkonnosť organizácie : prístupy k zvyšovaniu výkonnosti organizácie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Vysoké Tatry 2011. -- Poprad : Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu, 2011. -- CD-ROM [344 s.] : grafy, tab.. -- ISBN ISBN 978-80-970458-3-8. -- S. 114-120

    I. Výkonnosť organizácie : prístupy k zvyšovaniu výkonnosti organizácie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Vysoké Tatry 2011. -- S. 114-120

    164
    BA004