Počet záznamov: 1  

Logistický outsourcing - zdroj zvyšovania konkurencieschopnosti podniku

 1. Stankovský, Peter Logistický outsourcing - zdroj zvyšovania konkurencieschopnosti podniku / Peter Stankovský, Viliam Cibulka. -- Obr. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Outsourcing ako zdroj zvyšovania konkurencieschopnosti podniku v oblasti pružnosti, času, nákladov, úrovne dodávaných služieb zákazníkovi a prístupu k špičkovým technológiám. Kritériá pre voľbu outsourcingu. Výhodnosť využitia outsourcingu. Uplatňovanie outsourcingu v logistike.

  In Fórum manažéra : teória a prax v riadení podniku. -- Trnava : Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu. Materiálovotechnická fakulta STU v Bratislave, 2011. -- ISSN 1336-7773. -- Č. 1 (2011), s. 41-43

  I. Cibulka, Viliam
  II. Fórum manažéra : teória a prax v riadení podniku. -- Č. 1 (2011), s. 41-43

  65.012.4
  BA004