Počet záznamov: 1  

Flexibilita v oblasti ľudských zdrojov

  1. Nachtmannová, Oľga Flexibilita v oblasti ľudských zdrojov / Oľga Nachtmannová. -- Obr. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Flexibilita práce a flexibilita pracovnej sily. Funkčná flexibilita. Numerická alebo operatívna flexibilita. Finančná a štrukturálna flexibilita. Štruktúra zamestnancov vo flexibilnom podniku. Flexibilný pracovný režim.

    In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2011 : recenzovaný zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : 29. 9. 2011 FPM EU v Bratislave. -- [Bratislava] : [Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave], [2011]. -- CD-ROM [1440 s.]. -- ISBN ISBN 978-80-225-3253-2. -- S. [1-6]

    I. Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2011 : recenzovaný zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : 29. 9. 2011 FPM EU v Bratislave. -- S. [1-6]

    331.101.2
    BA004