Počet záznamov: 1  

Eklektická paradigma vo vzťtahu k ostatným teóriám priamych zahraničných investícií

  1. Benciová, Nikoleta Eklektická paradigma vo vzťtahu k ostatným teóriám priamych zahraničných investícií = Eclectic paradigm in relation to other theories of FDI / Nikoleta Benciová. -- Graf. -- VEGA 1/0652/10 - Res. angl. Bibliogr. odkazy - Teória nadnárodných spoločností a teória priamych zahraničných investícií. Eklektická paradigma vo vzťahu ku globálnej stratégii a teórii medzinárodnej produkcie. Analytický rámec pre skúmanie determinantov činností malých a stredných podnikov.

    In Vedecké state Obchodnej fakulty 2011 : [zborník]. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. -- CD-ROM [1180 s.]. -- ISBN ISBN 978-80-225-3326-3. -- S. 1-10

    I. Vedecké state Obchodnej fakulty 2011 : [zborník]. -- S. 1-10

    339
    BA004