Počet záznamov: 1  

Produkt v hotelierstve

  1. Staňo, Roman Produkt v hotelierstve / Roman Staňo. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Pri životnom cykle aplikovaných produktov môže byť ich dlhodobé pôsobenie na trhu určitou výhodou. Každá zmena u produktu v hotelierstve môže mať vplyv na rast alebo pokles dopytu po ňom. Mnoho produktov v hotelierstve si užíva svoje úspechy a sú ekonomicky efektívne aj v období ich zrelosti. Sú to produkty, ktoré majú za sebou svoje dozrievanie v rámci životného cyklu produktu , počas, ktorého boli aplikované rôzne inovácie a ich variácie. Pri aplikovaných hotelových produktoch s charakteristickými črtami majú inovácie imidž krátkodobého vplyvu.

    In Vedecké state Obchodnej fakulty 2011 : [zborník]. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. -- CD-ROM [1180 s.]. -- ISBN ISBN 978-80-225-3326-3. -- s. 1-4

    I. Vedecké state Obchodnej fakulty 2011 : [zborník]. -- s. 1-4

    339.1
    BA004