Počet záznamov: 1  

Vedení zdola nahoru

  1. Náhlovský, Pavel Vedení zdola nahoru / Pavel Náhlovský. -- Úspešnosť firmy závislá hlavne od toho, ako dokáže využiť ľudský potenciál. Dôležitosť rovnováhy medzi vedením zhora a vedením zdola. Čo môžu zamestnanci ponúknuť. Pokusy o prebudenie iniciatívy zdola. Ako uskutočniť v praxi nový štýl vedenia. Potreba novej definície manažéra. Sloboda pri práci, slobodná firma. Tri dimenzie vodcovstva.

    In Moderní řízení : měsíčník vydavatelství Economia. -- Praha : Economia, 2012. -- ISSN 0026-8720. -- Roč. 47, č. 1 (Leden 2012), s. 68-70

    I. Moderní řízení : měsíčník vydavatelství Economia. -- Roč. 47, č. 1 (Leden 2012), s. 68-70

    65.012.4
    BA004