Počet záznamov: 1  

Povinnosti zmluvných strán v kontexte Dohovoru OSN o zmluvách o medznárodnej kúpe tovaru

  1. Martyniv, Halina Povinnosti zmluvných strán v kontexte Dohovoru OSN o zmluvách o medznárodnej kúpe tovaru = Obligations of the parties in the context of the United Nations Convention on contracts for the international sale of goods / Halina Martyniv. -- Popis urobený: 7.9.2012 - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Analýza povinností predávajúceho a kupujúceho v zmysle Viedenského dohovoru (1980). Prezentácia vybraných rozhodnutí súvisiacich s predmetnou problematikou.

    In Societas et res publica : medzinárodný internetový vedecký časopis zameraný na problematiku verejnej správy v kontexte interdisciplinárnych spoločenských súvislostí. -- Trnava : Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. -- ISSN 1338-6530. -- Roč. 1, č. 3 (2012), s. 126-151 online

    I. Societas et res publica : medzinárodný internetový vedecký časopis zameraný na problematiku verejnej správy v kontexte interdisciplinárnych spoločenských súvislostí. -- Roč. 1, č. 3 (2012), s. 126-151 online

    347.7
    BA004
Počet záznamov: 1