Počet záznamov: 1  

Persuazívne aspekty v telemarketingu

  1. Šlosár, Róbert Persuazívne aspekty v telemarketingu = Persuasive aspects in telemarketing / Róbert Šlosár, Nikola Švejdová. -- Abstrakt - I-15-102-00 50% - VEGA 1/0546/15 50% - Bibliogr. odkazy

    In Alternatívne modely difúzie produktových inovácií na trhoch EÚ : zborník abstraktov z vedeckého seminára KPH pri príležitosti Týždňa vedy 2015 : 5. november 2015 Bratislava Štetka, Peter. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. -- CD-ROM [76 s., 3,53 AH]. -- ISBN ISBN 978-80-225-4175-6. -- S. 47-49 CD-ROM

    I. Švejdová, Nikola
    II. Alternatívne modely difúzie produktových inovácií na trhoch EÚ : zborník abstraktov z vedeckého seminára KPH pri príležitosti Týždňa vedy 2015 : 5. november 2015 Bratislava. -- S. 47-49 CD-ROM
    BA004
Počet záznamov: 1