Počet záznamov: 1  

Acta academica karviniensia

  1. Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. -- Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta. -- Číslo 1 v roku 2000 vyšlo pod názvom Acta academica karviniensis - Vedecký časopis uverejňuje vedecké a odborné state pracovníkov OPF, ako i state iných autorov, najmä z vysokých škôl, s ktorými OPF úzko spolupracuje. Svojím zameraním časopis reaguje na rozsiahlu vedecko-výskumnú činnosť pracovníkov OPF a umožňuje tiež zverejňovať výsledky vedecko-výskumných prác autorov z ďalších inštitúcií. -- ISSN 1212-415X. -- ISSN 2533-7610

    I. Slezská univerzita v Opavě.Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné ((Karviná, Česko))

    338
    BA004