Počet záznamov: 1  

Význam pôsobenia finančnej a prevádzkovej páky a jej využitie vo finančnom riadení podniku

 1. Jenčová, Sylvia Význam pôsobenia finančnej a prevádzkovej páky a jej využitie vo finančnom riadení podniku / Sylvia Jenčová, Eva Litavcová. -- Obr. -- Popis urobený: 22. 11. 2011 - Názov z titulnej obrazovky - Bibliogr. odkazy - V súčasnosti, kedy sú krajiny poznačené hospodárskou krízou nadobúda hodnotenie finančného zdravia podniku čoraz väčší význam. Zadlženosť podnikateľských subjektov ako jednou z kardinálnych zložiek finančnej rovnováhy a v rámci nej jej indikátor finančná páka participuje v elementárnych otázkach finančného riadenia podniku. Pôsobenie finančnej páky v podniku.

  In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. -- Bratislava : Derivát, 2011. -- ISSN 1336-5711. -- Č. November (2011)

  I. Litavcová, Eva
  II. Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. -- Č. November (2011)

  658.15
  BA004