Počet záznamov: 1  

Orgány verejnej moci a ich povinnosti podľa nového nariadenia o ochrane osobných údajov

  1. Mičudová, Tatiana Orgány verejnej moci a ich povinnosti podľa nového nariadenia o ochrane osobných údajov / Tatiana Mičudová. -- Tab. -- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 z 27.4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ustanovuje mnohé povinnosti prevádzkovateľom, ktorí sú orgánmi verejnej moci, odlišne od prevádzkovateľov pôsobiacich v súkromnej sfére.

    In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. -- ISSN 1337-7523. -- Roč. 11, č. 3 (2018), s. 8-12

    I. Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Roč. 11, č. 3 (2018), s. 8-12
    BA004