Počet záznamov: 1  

Príspevok na rekreáciu zamestnancov podľa Zákonníka práce a nariadenia GDPR

  1. Mičudová, Tatiana Príspevok na rekreáciu zamestnancov podľa Zákonníka práce a nariadenia GDPR / Tatiana Mičudová. -- Od januára 2019 sa realitou stali príspevky na rekreáciu a rekreačné poukazy. Od zavedenia príspevkov na rekreáciu a rekreačných poukazov sa očakáva zvýšenie záujmu o využívanie domácich služieb cestovného ruchu.

    In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. -- ISSN 1337-7523. -- Roč. 12, č. 2 (2019), s. 7-10

    I. Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Roč. 12, č. 2 (2019), s. 7-10
    BA004