Výsledky vyhľadávania

 1. KLIMEK, Miroslav. Manažéri podielových fondov. In Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2018. ISSN 1338-5224, 2018, roč. 8, č. 1, s. 67-70 online.
  článok

  článok


 2. DANESHJO, Naqibullah et al. Software Support for Optimizing Layout Solution in Lean Production. - Registrovaný: Scopus. In Tem Journal: Technology, Education, Management, Informatics : Journal of the Association for Information Communication Technologies, Education and Science. - Novi Pazar : UIKTEN. ISSN 2217-8333, 2018, vol. 7, no. 1, pp. 33-34. VEGA 1/0251/17.
  článok

  článok


 3. KLIMEK, Miroslav. Aktívne investovanie. In PhDWorks : zborník príspevkov z III. workshopu mladých vedeckých pracovníkov, 7. November 2018, Košice, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4582-2, ss. 46-49. I-18-109-00.
  článok

  článok


 4. KLIMEK, Miroslav - PALA, Tomáš. Kolektívne investovanie. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement VIII. (2018). International Scientific Conference. Reviewed Proceedings of Posts From an VIII. International Scientific Conference. - Košice : KKM PHF EU : KIaJK PHF EU, 2018. ISBN 978-80-225-4604-1, s. 36-43 CD-ROM.
  článok

  článok


 5. KLIMEK, Miroslav. Aktívne a pasívne riadenie fondov. In PhDWorks. Workshop mladých vedeckých pracovníkov. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu mladých vedeckých pracovníkov PhDWorks : Košice, 8. november 2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4470-2, s. 17-20 CD-ROM.
  článok

  článok


 6. ŽELINSKÁ, Lenka - KLIMEK, Miroslav. Osobný bankrot podnikateľa. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation III. : proceedings from the international scientific conference : 25. - 27. september 2017, Košice (SK), Uzhgorod (UA). - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2017. ISBN 978-617-589-144-5, s. 316-320 CD-ROM.
  článok

  článok


 7. KLIMEK, Miroslav. Burzovne obchodovateľné fondy a podielové fondy vplyv nákladov a výnosnosti. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2017. ISSN 1338-5224, 2017, roč. 7, č. 1, s. 26-30 online.
  článok

  článok


 8. KLIMEK, Miroslav. Business intelligence pre nový eshop v podmienkach SR. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2017. ISSN 1338-5224, 2017, roč. 7, č. 2, s. 115-119.
  článok

  článok


 9. KLIMEK, Miroslav. Zhluková analýza vybraných pomerových ukazovateľov podnikov obchodovaných na burze. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód IX. (2017) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie : 26.-30.6.2017, Košice, Slovenská republika. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4447-4, s. 43-49 CD-ROM.
  článok

  článok


 10. KOZÁKOVÁ, Mária et al. Analýza a hodnotenie online reputácie subjektov automobilového priemyslu : záverečná správa o riešení projektu mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov dennej formy štúdia a jeho výsledkoch, č. I-17-108-00 : obdobie riešenia projektu: 2017. Oponenti: Zuzana Juhászová, Ľudovít Šrenkel. 1. vyd. Bratislava, 2017. [50 s.]. I-17-108-00.