Zdroje

Ďalšie zdroje môžu byť k dispozícii po  prihlásení

Slovenská ekonomická knižnica

Slovenská akadémia vied Bratislava

Národní knihovna Praha

Vysoká škola ekonomická, Praha

Univerzitná Knižnica v Bratislave