Výsledky vyhľadávania

  1. UHLIAR, Miroslav. Význam marketingovej prezentácie začínajúcich malých a stredných podnikov prostredníctvom sociálnych médií. In Trendy v podnikání 2016. Mezinárodní vědecká konference. Trendy v podnikání 2016 : recenzovaný sborník příspěvků : mezinárodní vědecká konference, Plzeň, 10.-11.11.2016. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2016. ISBN 978-80-261-0648-7, [S. 1-7] CD-ROM. KEGA 042EU-4/2014.
    článok

    článok