Výsledky vyhľadávania

 1. NázovEkonomická univerzita v Bratislave. Fakulta hospodárskej informatiky
  MestoBratislava 5
  Odkaz pozriFakulta hospodárskej informatiky EU
  University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics
  Faculty of Economic Informatics University of Economics Bratislava
  EUBFHI
  FHI
  Dekanát FHI
  Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave
  Pozri tiežnadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave
  skoršie záhlavie : Vysoká škola ekonomická v Bratislave. Fakulta riadenia
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (12) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (662) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (82) - ČLÁNKY
  (35) - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) - vydavateľ
  (8) - dodávateľ
  (6) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (69) - KNIHY
  (4) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  korporácia

  korporácia

 2. NázovFakulta hospodárskej informatiky
  MestoBratislava
  Odkaz pozriakronym : EUBFHI
  Pozri tiežnadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave
  skoršie záhlavie : Vysoká škola ekonomická v Bratislave. Fakulta riadenia
  Báza dát210w - pracovisko
  Odkazy (2) - súbor autorít osobných mien
  (6) - pracovisko
  korporácia

  korporácia

 3. NázovFakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra aplikovanej informatiky ((Bratislava, Slovensko))
  MestoBratislava
  Odkaz pozriKatedra aplikovanej informatiky FHI EU
  KAI
  EUBFHIKAI
  FHIKAI
  KAI FHI
  Department of Applied Informatics Faculty of Economic Informatics
  Pozri tiežnadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta hospodárskej informatiky
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (55) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - ČLÁNKY
  (21) - súbor autorít korporácií a akcií
  (9) - KNIHY
  (1000+) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  korporácia

  korporácia

 4. NázovFakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra matematiky ((Bratislava, Slovensko))
  MestoBratislava
  Odkaz pozriKatedra matematiky FHI EU
  Katedra matematiky Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave
  KMM
  EUBFHIKMM
  FHIKMM
  KM FHI
  KHIaM PHF
  Fakulta hospodárskej informatiky, Katedra matematiky
  Fakulta hospodárskej informatiky EU, Katedra matematiky
  Pozri tiežnadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta hospodárskej informatiky
  novšie záhlavie : Fakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra matematiky a aktuárstva. (Bratislava, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (99) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - ČLÁNKY
  (25) - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) - dodávateľ
  (3) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (18) - KNIHY
  (429) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  korporácia

  korporácia

 5. NázovFakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra matematiky a aktuárstva ((Bratislava, Slovensko))
  MestoBratislava
  Odkaz pozriEUBFHIKMA
  KMA FHI
  Katedra matematiky a aktuárstva FHI
  Katedra matematiky a aktuárstva FHI EU
  Pozri tiežnadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta hospodárskej informatiky
  skoršie záhlavie : Fakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra matematiky. (Bratislava, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (47) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (4) - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) - dodávateľ
  (1) - KNIHY
  (277) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  korporácia

  korporácia

 6. NázovFakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra operačného výskumu a ekonometrie ((Bratislava, Slovensko))
  MestoBratislava
  Odkaz pozriKatedra operačného výskumu a ekonometrie FHI EU
  KOV
  EUBFHIKOV
  FHIKOV
  KOVE FHI
  Pozri tiežnadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta hospodárskej informatiky
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (218) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (21) - ČLÁNKY
  (29) - súbor autorít korporácií a akcií
  (12) - KNIHY
  (914) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  korporácia

  korporácia

 7. NázovFakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra štatistiky ((Bratislava, Slovensko))
  MestoBratislava
  Odkaz pozriKatedra štatistiky FHI EU
  KSA
  KŠA
  EUBFHIKSA
  FHIKSA
  KŠ FHI
  Pozri tiežnadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta hospodárskej informatiky
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (81) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - ČLÁNKY
  (15) - súbor autorít korporácií a akcií
  (14) - KNIHY
  (799) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  korporácia

  korporácia

 8. NázovFakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra účtovníctva ((Bratislava, Slovensko))
  Odkaz pozriKatedra účtovníctva FHI EU
  FHI EU - KÚČ
  KÚČ
  Pozri tiež Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta hospodárskej informatiky
  novšie záhlavie : Fakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra účtovníctva a audítorstva. (Bratislava, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (117) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (5) - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) - dodávateľ
  (28) - KNIHY
  korporácia

  korporácia

 9. NázovFakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra účtovníctva a audítorstva ((Bratislava, Slovensko))
  MestoBratislava
  Odkaz pozriKatedra účtovníctva a audítorstva FHI EU
  KUA
  EUBFHIKUA
  FHIKUA
  KÚA FHI
  Pozri tiežnadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta hospodárskej informatiky
  skoršie záhlavie : Fakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra účtovníctva. (Bratislava, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (77) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (2) - ČLÁNKY
  (8) - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) - dodávateľ
  (9) - KNIHY
  (1000+) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  korporácia

  korporácia

 10. NázovFakulta hospodárskej informatiky EU. Veda-výskum-vzdelávanie, o.z. ((Bratislava, Slovensko))
  MestoBratislava
  Odkaz pozriVeda-výskum-vzdelávanie
  Vzdelávanie-veda-výskum
  Education-Science-Research
  Obrazovanije-nauka-issledovanije
  Pozri tiežnadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta hospodárskej informatiky
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (3) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - súbor autorít korporácií a akcií
  korporácia

  korporácia