Výsledky vyhľadávania

 1. NázovEkonomická univerzita v Bratislave. Fakulta medzinárodných vzťahov ((Bratislava, Slovensko))
  MestoBratislava
  Odkaz pozriFakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave
  Fakulta medzinárodných vzťahov EU
  Faculty of international relations University of economics in Bratislava
  EUBFMV
  FMV
  Dekanát FMV
  Dekanát Fakulty medzinárodných vzťahov
  Pozri tiežnadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (16) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (733) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (217) - ČLÁNKY
  (50) - súbor autorít korporácií a akcií
  (5) - dodávateľ
  (2) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (34) - KNIHY
  (85) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  (3) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  korporácia

  korporácia

 2. NázovFakulta medzinárodných vzťahov EU. Katedra diplomacie a medzinárodných vzťahov ((Bratislava, Slovensko))
  MestoBratislava
  Odkaz pozriKatedra diplomacie a medzinárodných vzťahov FMV EU
  KDD
  KDaMV FMV
  Pozri tiežnovšie záhlavie : Fakulta medzinárodných vzťahov EU. Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie. (Bratislava, Slovensko)
  PoznámkaPredchádzajúci názov: Katedra diplomacie a svetových dejín FMV
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (9) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - dodávateľ
  (2) - KNIHY
  (2) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  korporácia

  korporácia

 3. NázovFakulta medzinárodných vzťahov EU. Katedra humanitných vied ((Bratislava, Slovensko))
  MestoBratislava
  Odkaz pozriKatedra humanitných vied FMV EU
  KHV
  KHV FMV
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (4) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  korporácia

  korporácia

 4. NázovFakulta medzinárodných vzťahov EU. Katedra medzinárodného práva ((Bratislava, Slovensko))
  MestoBratislava
  Odkaz pozriKatedra medzinárodného práva FMV EU
  KMP
  EUBFMVKMP
  FMVKMP
  KMP FMV
  Pozri tiežnadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta medzinárodných vzťahov. (Bratislava, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (8) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - KNIHY
  (231) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  korporácia

  korporácia

 5. NázovFakulta medzinárodných vzťahov EU. Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie ((Bratislava, Slovensko))
  MestoBratislava
  Odkaz pozriKatedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie FMV
  Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie FMV EU
  KDV
  EUBFMVKDV
  FMVKDV
  KMEVaHD FMV
  Pozri tiežnadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta medzinárodných vzťahov. (Bratislava, Slovensko)
  skoršie záhlavie : Fakulta medzinárodných vzťahov EU. Katedra diplomacie a medzinárodných vzťahov. (Bratislava, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (36) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - dodávateľ
  (9) - KNIHY
  (1000+) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  korporácia

  korporácia

 6. NázovFakulta medzinárodných vzťahov EU. Katedra medzinárodných politických vzťahov ((Bratislava, Slovensko))
  MestoBratislava
  Odkaz pozriKMV
  EUBFMVKMV
  FMVKMV
  Katedra medzinárodných politických vzťahov FMV EU
  Katedra medzinárodných politických vzťahov FMV
  KMPV FMV
  Pozri tiežnadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta medzinárodných vzťahov. (Bratislava, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (4) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (4) - KNIHY
  (606) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  korporácia

  korporácia

 7. NázovFakulta medzinárodných vzťahov EU. Katedra politológie ((Bratislava, Slovensko))
  MestoBratislava
  Odkaz pozriKatedra politológie FMV
  KPV
  KP FMV
  Pozri tiež Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta medzinárodných vzťahov. (Bratislava, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  korporácia

  korporácia

 8. NázovFakulta medzinárodných vzťahov EU. Katedra svetovej ekonomiky ((Bratislava, Slovensko))
  MestoBratislava
  Odkaz pozriKatedra svetovej ekonomiky FMV EU
  KSE
  Pozri tiež Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta medzinárodných vzťahov. (Bratislava, Slovensko)
  Báza dát210a - súbor autorít korporácií a akcií
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (2) - KNIHY
  (1) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  korporácia

  korporácia

 9. NázovFakulta medzinárodných vzťahov EU. Stredisko európskych štúdií ((Bratislava, Slovensko))
  MestoBratislava
  Odkaz pozriStredisko európskych štúdií
  Pozri tiežnadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta medzinárodných vzťahov. (Bratislava, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  korporácia

  korporácia