Výsledky vyhľadávania

 1. NázovEkonomická univerzita v Bratislave. Národohospodárska fakulta ((Bratislava, Slovensko))
  MestoBratislava
  Odkaz pozriNárodohospodárska fakulta EU
  NHF EU
  Faculty of the National Economy
  FNH
  NHF
  EUBNHF
  EUBFNH
  Faculty of National Economy EU
  Pozri tiežnadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (8) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (847) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (14) - ČLÁNKY
  (16) - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) - vydavateľ
  (11) - dodávateľ
  (2) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (105) - KNIHY
  (51) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  (3) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  korporácia

  korporácia

 2. NázovNárodohospodárska fakulta EU. Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky ((Bratislava, Slovensko))
  MestoBratislava
  Odkaz pozriKatedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky NHF EU
  KIV
  KIV NHF
  EUBFNHKIV
  FNHKIV
  KAIaVT NHF
  Pozri tiežnadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave. Národohospodárska fakulta. (Bratislava, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (1) - KNIHY
  korporácia

  korporácia

 3. NázovNárodohospodárska fakulta EU. Katedra bankovníctva a medzinárodných financií ((Bratislava, Slovensko))
  MestoBratislava
  Odkaz pozriKatedra bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU
  NHF KPN
  KPN
  KBF
  EUBFNHKBF
  FNHKBF
  Department of Banking and International Finance, Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava
  KBaMF NHF
  Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
  Pozri tiežskoršie záhlavie : Katedra peňažníctva NHF EU v Bratislave. (Bratislava, Slovensko)
  nadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave. Národohospodárska fakulta. (Bratislava, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (84) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (20) - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) - dodávateľ
  (2) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (30) - KNIHY
  (1000+) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  korporácia

  korporácia

 4. NázovNárodohospodárska fakulta EU. Katedra ekonomickej teórie ((Bratislava, Slovensko))
  MestoBratislava
  Odkaz pozriKatedra ekonomickej teórie NHF EU
  KET
  NHF KET
  EUBFNHKET
  FNHKET
  KET NHF
  Katedra ekonomickej teórie
  Department of economics of Faculty of national economy
  Pozri tiežnadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave. Národohospodárska fakulta. (Bratislava, Slovensko)
  skoršie záhlavie : Katedra všeobecnej ekonomickej teórie a hospodárskych dejín
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (107) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (19) - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (15) - KNIHY
  (234) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  korporácia

  korporácia

 5. NázovNárodohospodárska fakulta EU. Katedra financií ((Bratislava, Slovensko))
  MestoBratislava
  Odkaz pozriKatedra financií NHF EU
  NHF KVF
  KVF
  KFI
  EUBFNHKFI
  FNHKFI
  KF NHF
  Pozri tiežskoršie záhlavie : Katedra verejných financií NHF EU. (Bratislava, Slovensko)
  nadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave. Národohospodárska fakulta. (Bratislava, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (126) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (66) - ČLÁNKY
  (17) - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) - dodávateľ
  (5) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (30) - KNIHY
  (1000+) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  korporácia

  korporácia

 6. NázovNárodohospodárska fakulta EU. Katedra hospodárskej politiky ((Bratislava, Slovensko))
  MestoBratislava
  Odkaz pozriKatedra hospodárskej politiky NHF EU
  NHF KHP
  KHP
  EUBFNHKHP
  FNHKHP
  KHP NHF
  Pozri tiežnadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave. Národohospodárska fakulta. (Bratislava, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (168) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (13) - ČLÁNKY
  (11) - súbor autorít korporácií a akcií
  (13) - KNIHY
  (1000+) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  korporácia

  korporácia

 7. NázovNárodohospodárska fakulta EU. Katedra pedagogiky ((Bratislava, Slovensko))
  MestoBratislava
  Odkaz pozriKatedra pedagogiky NHF EU
  KPG
  NHF KPG
  EUBFNHKPG
  FNHKPG
  KPedag NHF
  Pozri tiežnadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave. Národohospodárska fakulta. (Bratislava, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (31) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (12) - súbor autorít korporácií a akcií
  (8) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (4) - KNIHY
  korporácia

  korporácia

 8. NázovNárodohospodárska fakulta EU. Katedra poisťovníctva ((Bratislava, Slovensko))
  MestoBratislava
  Odkaz pozriKatedra poisťovníctva NHF EU
  NHF KPI
  KPI
  KPO
  EUBFNHKPO
  FNHKPO
  KPOI NHF
  Pozri tiežnadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave. Národohospodárska fakulta. (Bratislava, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (37) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (7) - súbor autorít korporácií a akcií
  (4) - KNIHY
  (439) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  korporácia

  korporácia

 9. NázovNárodohospodárska fakulta EU. Katedra regionálneho rozvoja a geografie ((Bratislava, Slovensko))
  MestoBratislava
  Odkaz pozriKatedra regionálneho rozvoja a geografie EU NHF
  Pozri tiežnadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave. Národohospodárska fakulta. (Bratislava, Slovensko)
  novšie záhlavie : Národohospodárska fakulta EU. Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja. (Bratislava, Slovensko)
  Báza dát210a - súbor autorít korporácií a akcií
  Odkazy (1) - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) - dodávateľ
  (2) - KNIHY
  korporácia

  korporácia

 10. NázovNárodohospodárska fakulta EU. Katedra sociálneho rozvoja a práce ((Bratislava, Slovensko))
  MestoBratislava
  Odkaz pozriKatedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU
  KSR
  EUBFNHKSR
  FNHKSR
  KSRaP NHF
  Pozri tiežnadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave. Národohospodárska fakulta. (Bratislava, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (116) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - ČLÁNKY
  (9) - súbor autorít korporácií a akcií
  (4) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (12) - KNIHY
  (611) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  (2) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  korporácia

  korporácia