Výsledky vyhľadávania

 1. Názov17th international ITF/OECD symposium on transport economics and policy (25.-27.10.2006 : Berlin, Germany)
  Báza dát210a - súbor autorít korporácií a akcií
  akcia

  akcia

 2. NázovCentre for Educational Research and Innovation (OECD)
  MestoParis
  Odkaz pozriOECD - Centre for Educational Research and Innovation
  CERI
  Centre pour la recherche et l'innovation dans l'enseignement (OCDE)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (18) - KNIHY
  korporácia

  korporácia

 3. 3.OECD

  HesloOECD
  Heslo anglickyOrganization for Economic Co-operation and Development
  Ekokód339.92 - Medzinárodná hospodárska spolupráca
  Pozri miestoOrganizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (13) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (174) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (124) - ČLÁNKY
  (5) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (104) - KNIHY
  (3) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 4. NázovOECD - Centre for Co-operation with Economies in Transition ((Paris, France))
  MestoParis
  Odkaz pozriCCET
  Centre for Co-operation with Economies in Transition (OECD)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (1) - KNIHY
  korporácia

  korporácia

 5. NázovOECD - Centre for Co-operation with Non-members ((Paris, France))
  MestoParis
  Odkaz pozriCCNM
  Centre for Co-operation with Non-members (OECD)
  Centre pour la coopération avec les non-membres (OCDE)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (15) - KNIHY
  korporácia

  korporácia

 6. NázovOECD. Committee on Fiscal Affairs
  MestoParis
  Odkaz pozriCFA
  Committee on Fiscal Affairs (OECD)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (3) - KNIHY
  korporácia

  korporácia

 7. NázovOECD - Development Assistance Committee
  MestoParis
  Odkaz pozriComité d'Aide au Développement (OCDE)
  Development Assistance Committee (OECD)
  DAC
  CAD
  Výbor pre rozvojovú pomoc (OECD)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (3) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (2) - PERIODIKÁ - Prijaté čísla
  (58) - KNIHY
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  korporácia

  korporácia

 8. NázovOECD - Development Centre ((Paris, France))
  MestoParis
  Odkaz pozriDevelopment Centre (OECD)
  Centre de développement de l'OCDE
  Rozvojové centrum OECD
  OECD Development Centre
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (103) - KNIHY
  korporácia

  korporácia

 9. NázovOECD. European Conference of Ministers of Transport
  MestoParis
  Odkaz pozriECMT
  European conference of ministers of transport (OECD)
  Conférence européenne des ministres des transports
  CEMT
  Európska konferencia ministrov dopravy
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (1) - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (81) - KNIHY
  korporácia

  korporácia

 10. NázovOECD Global Forum on International Investment (5.-6.12.2002 : Shanghai)
  Odkaz pozriGFII
  Báza dát210a - súbor autorít korporácií a akcií
  Odkazy (1) - KNIHY
  akcia

  akcia