Výsledky vyhľadávania

 1. NázovPodnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra cudzích jazykov ((Košice, Slovensko))
  MestoKošice
  Odkaz pozriKatedra cudzích jazykov PHF EU
  KJA
  KCJ
  EUBPHFKCJ
  PHFKCJ
  KCJ PHF
  Pozri tiežnadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach. (Košice, Slovensko)
  novšie záhlavie : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra informačnej a jazykovej komunikácie. (Košice, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (1) - dodávateľ
  korporácia

  korporácia

 2. NázovPodnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra ekonómie ((Košice, Slovensko))
  MestoKošice
  Odkaz pozriKatedra ekonómie PHF EU
  KEK
  EUBPHFKEK
  PHFKEK
  KE PHF
  Pozri tiežnadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach. (Košice, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (12) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - ČLÁNKY
  (6) - súbor autorít korporácií a akcií
  (2) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (8) - KNIHY
  (904) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  korporácia

  korporácia

 3. NázovPodnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra finančného riadenia podniku ((Košice, Slovensko))
  MestoKošice
  Odkaz pozriKatedra finančného riadenia podniku PHF EU
  EUBPHFKRP
  KFRP PHF
  Pozri tiežnadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach. (Košice, Slovensko)
  skoršie záhlavie : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra účtovníctva a financií. (Košice, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (13) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (3) - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) - dodávateľ
  (1) - KNIHY
  (325) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  korporácia

  korporácia

 4. NázovPodnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra hospodárskej informatiky a matematiky ((Košice, Slovensko))
  MestoKošice
  Odkaz pozriKatedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU
  KIM
  EUBPHFKIM
  PHFKIM
  KHIaM PHF
  Pozri tiežnadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach. (Košice, Slovensko)
  novšie záhlavie : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra kvantitatívnych metód. (Košice, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (34) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - ČLÁNKY
  (10) - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) - dodávateľ
  (3) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (3) - KNIHY
  (278) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  korporácia

  korporácia

 5. NázovPodnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra informačnej a jazykovej komunikácie ((Košice, Slovensko))
  MestoKošice
  Odkaz pozriKatedra informačnej a jazykovej komunikácie PHF EU
  EUBPHFKJK
  KIaJK PHF
  Pozri tiežnadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach. (Košice, Slovensko)
  skoršie záhlavie : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra cudzích jazykov. (Košice, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (3) - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) - dodávateľ
  (7) - KNIHY
  (41) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  korporácia

  korporácia

 6. NázovPodnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra kvantitatívnych metód ((Košice, Slovensko))
  MestoKošice
  Odkaz pozriKatedra kvantitatívnych metód PHF EU
  EUBPHFKKM
  KKM PHF
  Pozri tiežnadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach. (Košice, Slovensko)
  skoršie záhlavie : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra hospodárskej informatiky a matematiky. (Košice, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (22) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (7) - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) - dodávateľ
  (2) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (9) - KNIHY
  (142) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  korporácia

  korporácia

 7. NázovPodnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra manažmentu ((Košice, Slovensko))
  MestoKošice
  Odkaz pozriKatedra manažmentu PHF EU
  KMA
  KM PHF
  KManaž PHF
  EUBPHFKMA
  PHFKMA
  K manaž PHF
  Katedra manažmentu
  Pozri tiežnadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach. (Košice, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (50) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (3) - súbor autorít korporácií a akcií
  (3) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (5) - KNIHY
  (1000+) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  korporácia

  korporácia

 8. NázovPodnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra marketingu a obchodu ((Košice, Slovensko))
  MestoKošice
  Odkaz pozriKatedra marketingu a obchodu PHF EU
  Katedra marketingu PHF EU
  KMR
  EUBPHFKMR
  PHFKMR
  KMrO PHF
  Pozri tiežnadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach. (Košice, Slovensko)
  novšie záhlavie : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra obchodného podnikania. (Košice, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (16) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (6) - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) - dodávateľ
  (3) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (1) - KNIHY
  (890) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  korporácia

  korporácia

 9. NázovPodnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra obchodného podnikania ((Košice, Slovensko))
  MestoKošice
  Odkaz pozriKatedra obchodného podnikania PHF EU
  EUBPHFKOP
  KOP PHF
  Pozri tiežnadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach. (Košice, Slovensko)
  skoršie záhlavie : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra marketingu a obchodu. (Košice, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (8) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (7) - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) - dodávateľ
  (2) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (2) - KNIHY
  (370) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  korporácia

  korporácia

 10. NázovPodnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra účtovníctva a financií ((Košice, Slovensko))
  MestoKošice
  Odkaz pozriKatedra účtovníctva a financií PHF EU
  KFÚ
  KUF
  EUBPHFKUF
  PHFKUF
  KFaÚ PHF
  Pozri tiežnadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach. (Košice, Slovensko)
  novšie záhlavie : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra finančného riadenia podniku. (Košice, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (20) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - dodávateľ
  (1) - KNIHY
  (740) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  korporácia

  korporácia