Výsledky vyhľadávania

 1. Báza dát230e - súbor edícií
  Odkazy (1) - KNIHY
  názov

  názov

 2. NázovPenguin Group ((London, Great Britain))
  MestoLondon
  Odkaz pozriPortfolio/Penguin
  Portfolio Penguin
  Portfolio/Penguin Random House
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (9) - KNIHY
  korporácia

  korporácia

 3. NázovPenguin Group ((New York, USA))
  MestoNew York
  Odkaz pozriPortfolio/Penguin Group
  Portfolio
  Gotham Books
  Penguin Group Inc.
  Jeremy P. Tarcher/Penguin
  Dutton
  Portfolio/Penguin
  Plume
  Portfolio/Penguin Random House
  A Perigee Book
  AVERY/Penguin Random House
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (17) - KNIHY
  korporácia

  korporácia

 4. Hesloportfólio
  Heslo anglickyportfolio
  Ekokód336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh
  368 - Poisťovníctvo
  Zdroj overenia údajovVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 346  : Kombinovaná držba rôznych akcií, obligácií, komodít, peňažných ekvivalentov, derivátov, nehnuteľností, drahých kovov a iných aktív individuálnym alebo inštitucionálnym investorom, prípadne bankou alebo inou finančnou inštitúciou. Cieľom je diverzifikovať investície a tým znížiť ich riziko.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (324) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (373) - ČLÁNKY
  (2) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (344) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo