Výsledky vyhľadávania

 1. NázovSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre ((Nitra, Slovensko))
  MestoNitra
  Odkaz pozriSPU v Nitre. Predajňa odbornej literatúry
  Slovenská poľnohospodárska univerzita
  Slovak University of Agriculture in Nitra
  Pozri tiežskoršie záhlavie : Vysoká škola poľnohospodárska. (Nitra, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (42) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (8) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (12) - súbor autorít korporácií a akcií
  (4) - dodávateľ
  (8) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (23) - KNIHY
  (6) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  korporácia

  korporácia

 2. NázovSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta ekonomiky a manažmentu ((Nitra, Slovensko))
  MestoNitra
  Odkaz pozriFakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre
  Faculty of Economics and Management Slovak University of Agriculture in Nitra
  Pozri tiežnadradený termín : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. (Nitra, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (4) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (6) - súbor autorít korporácií a akcií
  (4) - dodávateľ
  (7) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (4) - KNIHY
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  korporácia

  korporácia

 3. NázovSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Katedra regionálneho rozvoja ((Nitra, Slovensko))
  MestoNitra
  Odkaz pozriKatedra regionálneho rozvoja SPU v Nitre
  Pozri tiež Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. (Nitra, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  korporácia

  korporácia

 4. NázovSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Klub poľnohospodárskych odborníkov ((Nitra, Slovensko))
  MestoNitra
  Odkaz pozriKlub poľnohospodárskych odborníkov pri SPU v Nitre
  Society of Agricultural Experts at Slovak University of Agriculture in Nitra
  Pozri tiežnadradený termín : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. (Nitra, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (1) - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  korporácia

  korporácia

 5. NázovSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Technická fakulta. Katedra strojov a výrobných systémov ((Nitra, Slovensko))
  MestoNitra
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (1) - KNIHY
  korporácia

  korporácia