Výsledky vyhľadávania

 1. NázovAktuálne trendy v manažmente verejnej správy. Medzinárodný vedecký seminár (28.4.2011 : Bratislava, Slovensko)
  Báza dát210a - súbor autorít korporácií a akcií
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  akcia

  akcia

 2. NázovAktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu: Cestovní ruch jako faktor regionálního rozvoje. Mezinárodní vědecká konference (8. : 11.4.2019 : Opava, Česko)
  Báza dát210a - súbor autorít korporácií a akcií
  Odkazy (1) - KNIHY
  akcia

  akcia

 3. NázovAktuální trendy pro rozvoj ekonomiky a podnikání v EU. Mezinárodní vědecká konference (1. : 14.-15.10.2010 : Karviná, Česko)
  Báza dát210a - súbor autorít korporácií a akcií
  Odkazy (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  akcia

  akcia

 4. NázovAktuální trendy sociální práce v kontextu měnících se požadavků trhu práce. Mezinárodní vědecká konference (2. : 28.4.2017 : Praha, Česko)
  Báza dát210a - súbor autorít korporácií a akcií
  Odkazy (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  akcia

  akcia

 5. NázovAktuální trendy v jazykovém vzdělávání: teorie a praxe 2012. Mezinárodní vědecká elektronická konference ARC-VŠPSV (1. : 28.-29.11.2012 : Kolín, Česko)
  Báza dát210a - súbor autorít korporácií a akcií
  Odkazy (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  akcia

  akcia

 6. NázovAnalýzy, trendy, perspektívy (ekonomika, financie, manažment). Medzinárodná vedecká konferencia (25.-26.9.2008 : Trenčianske Teplice, Slovensko)
  Báza dát210a - súbor autorít korporácií a akcií
  Odkazy (1) - KNIHY
  akcia

  akcia

 7. NázovEkonomický a sociálny rozvoj Slovenska : verejná správa - rozvojové trendy - manažment a podnikanie. Medzinárodná vedecká konferencia (10.11.2011 : Bratislava, Slovensko)
  Báza dát210a - súbor autorít korporácií a akcií
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  akcia

  akcia

 8. NázovI & IT 2009. Medzinárodná konferencia (4. : 8.-9.10.2009 : Banská Bystrica, Slovensko)
  Odkaz pozriInformatika a informačné technológie 2009
  Nové trendy v aplikovanej informatike
  Báza dát210a - súbor autorít korporácií a akcií
  Odkazy (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  akcia

  akcia

 9. NázovKey competencies in knowledge society: today's trends, methods of development and researches. International scientific conference (23.-24.11.2011 : Košická Belá, Slovensko)
  Odkaz pozriKľúčové kompetencie vo vedomostnej spoločnosti: súčasné trendy, metódy rozvoja a výskumy
  Báza dát210a - súbor autorít korporácií a akcií
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  akcia

  akcia

 10. NázovMladá rusistika - nové tendencie a trendy. Konferencia mladých rusistov (3. : 27.3.2015 : Bratislava, Slovensko)
  Báza dát210a - súbor autorít korporácií a akcií
  Odkazy (1) - KNIHY
  akcia

  akcia