Výsledky vyhľadávania

 1. NázovEkonomická univerzita v Bratislave ((Bratislava, Slovensko))
  MestoBratislava
  Odkaz pozriUniversity of Economics in Bratislava
  EU v Bratislave
  Wirtschaftsuniversität Bratislava
  Economic University Bratislava
  University of Economics of Bratislava
  EU
  Pozri tiežskoršie záhlavie : Vysoká škola ekonomická v Bratislave. (Bratislava, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (65) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (836) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (37) - ČLÁNKY
  (58) - súbor autorít korporácií a akcií
  (30) - dodávateľ
  (15) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (772) - KNIHY
  (10) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  (3) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  korporácia

  korporácia

 2. NázovSlovenská vysoká škola obchodná
  MestoBratislava
  Pozri tiežnovšie záhlavie : Vysoká škola ekonomická v Bratislave. (Bratislava, Slovensko)
  Báza dát210p - vydavateľ
  Odkazy (1) - dodávateľ
  (1) - KNIHY
  korporácia

  korporácia

 3. NázovVysoká škola ekonomická v Bratislave. Detašované pracovisko Fakulty riadenia v Košiciach
  MestoBratislava
  Pozri tiežnadradený termín : Vysoká škola ekonomická v Bratislave. (Bratislava, Slovensko)
  PoznámkaDetašované pracovisko VŠE v Košiciach vzniklo v r. 1969. V r. 1975 bolo pripojené k Fakulte riadenia VŠE
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (9) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (7) - KNIHY
  korporácia

  korporácia

 4. NázovVysoká škola ekonomická v Bratislave. Fakulta ekonomiky a riadenia výrobných odvetví
  MestoBratislava
  Odkaz pozriFakulta ekonomiky a riadenia výrobných odvetví VŠE v Bratislave
  FERVO
  Pozri tiežnadradený termín : Vysoká škola ekonomická v Bratislave. (Bratislava, Slovensko)
  novšie záhlavie : Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta podnikového manažmentu. (Bratislava, Slovensko)
  PoznámkaR. 1991 premenovaná na: Fakulta podnikového manažmentu
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (19) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (195) - KNIHY
  korporácia

  korporácia

 5. NázovVysoká škola ekonomická v Bratislave. Fakulta ekonomiky služieb a cestovného ruchu v Banskej Bystrici
  Odkaz pozriFakulta ekonomiky služieb a cestovného ruchu VŠE v Bratislave
  FESaCR
  Pozri tiežnadradený termín : Vysoká škola ekonomická v Bratislave. (Bratislava, Slovensko)
  PoznámkaR. 1977 zmena detašovaného pracoviska Obchodnej fakulty na Fakultu ekonomiky služieb a cestovného ruchu v Banskej Bystrici
  Báza dát210p - vydavateľ
  Odkazy (5) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (129) - KNIHY
  korporácia

  korporácia

 6. NázovVysoká škola ekonomická v Bratislave. Fakulta hospodárskej informatiky
  MestoBratislava
  Odkaz pozriFakulta hospodárskej informatiky VŠE
  Pozri tiežnadradený termín : Vysoká škola ekonomická v Bratislave. (Bratislava, Slovensko)
  skoršie záhlavie : Vysoká škola ekonomická v Bratislave. Fakulta riadenia
  PoznámkaDo r. 1991 pod názvom Fakulta riadenia VŠE
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (4) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (2) - KNIHY
  korporácia

  korporácia

 7. NázovVysoká škola ekonomická v Bratislave. Fakulta odvetvových ekonomík
  MestoBratislava
  Odkaz pozriFakulta odvetvových ekonomík VŠE v Bratislave
  Pozri tiežnadradený termín : Vysoká škola ekonomická v Bratislave. (Bratislava, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (4) - KNIHY
  korporácia

  korporácia

 8. NázovVysoká škola ekonomická v Bratislave. Fakulta podnikového manažmentu
  MestoBratislava
  Odkaz pozriFakulta podnikového manažmentu VŠE v Bratislave
  Pozri tiežnadradený termín : Vysoká škola ekonomická v Bratislave. (Bratislava, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (10) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (6) - KNIHY
  korporácia

  korporácia

 9. NázovVysoká škola ekonomická v Bratislave. Fakulta politickej ekonómie
  MestoBratislava
  Odkaz pozriFakulta politickej ekonómie VŠE v Bratislave
  VŠE, Fakulta politickej ekonómie
  Pozri tiežnadradený termín : Vysoká škola ekonomická v Bratislave. (Bratislava, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (5) - KNIHY
  korporácia

  korporácia

 10. NázovVysoká škola ekonomická v Bratislave. Fakulta riadenia
  MestoBratislava
  Odkaz pozriVŠE, Fakulta riadenia
  Fakulta riadenia VŠE
  Pozri tiežnadradený termín : Vysoká škola ekonomická v Bratislave. (Bratislava, Slovensko)
  novšie záhlavie : Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta hospodárskej informatiky. (Bratislava, Slovensko)
  PoznámkaR. 1991 premenovaná na: Fakulta hospodárskej informatiky VŠE
  Báza dát210p - vydavateľ
  Odkazy (49) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - súbor autorít korporácií a akcií
  (2) - dodávateľ
  (1) - pracovisko
  (290) - KNIHY
  korporácia

  korporácia