Výsledky vyhľadávania

 1. Názov1. medzinárodný seminár doktorandov (18.-19.11.2004 : Praha, Česko)
  Báza dát210a - súbor autorít korporácií a akcií
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  akcia

  akcia

 2. NázovAplikácia vybraných modelov teórie hier pri riešení niektorých ekonomických problémov Slovenska. Vedecký workshop (2. : 10.12.2018 : Bratislava, Slovensko)
  Báza dát210a - súbor autorít korporácií a akcií
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  akcia

  akcia

 3. NázovAplikácia vybraných modelov teórie hier pri riešení niektorých ekonomických problémov Slovenska. Vedecký workshop (1. : 4.12.2017 : Bratislava, Slovensko)
  Báza dát210a - súbor autorít korporácií a akcií
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  akcia

  akcia

 4. NázovEkonómia a proces poznávania. Vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov (16.11.2009 : Prešov, Slovensko)
  Báza dát210a - súbor autorít korporácií a akcií
  Odkazy (1) - KNIHY
  akcia

  akcia

 5. NázovMakroekonómia a proces poznávania. Vedecká konferencia (2.12.2008 : Bratislava, Slovensko)
  Báza dát210a - súbor autorít korporácií a akcií
  Odkazy (1) - KNIHY
  akcia

  akcia

 6. NázovMedzinárodný seminár mladých vedeckých pracovníkov Katedry ekonometrie FIS VŠE v Praze a Katedry operačného výskumu a ekonometrie FHI EU v Bratislave (29.-30.11.2007 : Praha, Česko)
  Báza dát210a - súbor autorít korporácií a akcií
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  akcia

  akcia

 7. NázovMedzinárodný seminár mladých vedeckých pracovníkov Katedry ekonometrie FIS VŠE v Praze a Katedry operačného výskumu a ekonometrie FHI EU v Bratislave. Medzinárodný seminár (2.-4.12.2008 : Praha, Česko)
  Báza dát210a - súbor autorít korporácií a akcií
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  akcia

  akcia

 8. NázovNové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. Mezinárodní vědecký seminář (10.-12.12.2012 : Praha, Česko)
  Báza dát210a - súbor autorít korporácií a akcií
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  akcia

  akcia

 9. NázovNové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. Mezinárodní vědecký seminář (10.-12.12.2013 : Praha, Česko)
  Báza dát210a - súbor autorít korporácií a akcií
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  akcia

  akcia

 10. NázovNové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. Mezinárodní vědecký seminář (13.-15.12.2011 : Praha, Česko)
  Báza dát210a - súbor autorít korporácií a akcií
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  akcia

  akcia