Výsledky vyhľadávania

 1. Hesloateizmus
  Heslo anglickyatheism
  Ekokód1 - Filozofia
  Zdroj overenia údajovŠaling Samo, Mária Ivanová-Šalingová, Zuzana Maníková, Veľký slovník cudzích slov, Veľký Šariš: SAMO - AAMM, 1997, s. 127  : Odmietanie viery v boha, v nadprirodzené sily, v záhrobný život; popieranie akéhokoľvek náboženstva.
  Báza dát250h - ekoindex
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 2. Heslobehaviorizmus
  Heslo anglickybehaviourism
  Ekokód159.9 - Psychológia
  1 - Filozofia
  Zdroj overenia údajovRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, 2011, s. 22  : Americká psychologická škola/hnutie, ktoré vznikli a rozvinuli sa v USA koncom 19. st. ako reakcia na búrlivý ekonomický a spoločenský rozvoj. Tvorí protipól introspektívnej psychológie tým, že odmieta vedomie ako objekt skúmania a psychiku vysvetľuje mechanicky na základe vzorca B=f(S), čo znamená, že správanie je funkciou podnetu/stimulu. Za psychologické javy považuje len tie, ktoré sú pozorovateľné a merateľné. Za zakladateľa sa považuje americký psychológ J. B. Watson (1878-1958).
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (1) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (45) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (39) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (20) - KNIHY
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 3. 3.čas

  Hesločas
  Heslo anglickytime
  Ekokód1 - Filozofia
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (32) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (71) - ČLÁNKY
  (39) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 4. Heslodejiny filozofie
  Heslo anglickyhistory of philosophy
  Ekokód1 - Filozofia
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (19) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (64) - ČLÁNKY
  (12) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 5. Heslodialektika
  Heslo anglickydialectics
  Ekokód1 - Filozofia
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (2) - ČLÁNKY
  (2) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 6. Heslodiskriminácia rasová
  Heslo anglickyracial discrimination
  Ekokód323 - Vnútorná politika
  1 - Filozofia
  Pozri miestorasizmus
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (8) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (15) - ČLÁNKY
  (12) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 7. Heslodiverzita
  Heslo anglickydiversity
  Ekokód1 - Filozofia
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (12) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (35) - ČLÁNKY
  (17) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 8. Hesloestetika
  Heslo anglickyaesthetics
  Ekokód1 - Filozofia
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 237  : Veda o podstate a zákonoch krásy, umení a života.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (3) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (22) - ČLÁNKY
  (18) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 9. Heslofilantropia
  Heslo anglickyphilanthrophy
  Ekokód1 - Filozofia
  Zdroj overenia údajovŠaling Samo, Mária Ivanová-Šalingová, Zuzana Maníková, Veľký slovník cudzích slov, Veľký Šariš: SAMO - AAMM, 1997, s. 386  : Ľudomilnosť, dobročinnosť ako snaha jednotlivcov zmierňovať ľudskú biedu.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (16) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (33) - ČLÁNKY
  (1) - ekoindex
  (3) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 10. Heslofilozofia
  Heslo anglickyphilosophy
  Ekokód1 - Filozofia
  Zdroj overenia údajovŠaling Samo, Mária Ivanová-Šalingová, Zuzana Maníková, Veľký slovník cudzích slov, Veľký Šariš: SAMO - AAMM, 1997, s. 388  : 1. veda o najvšeobecnejších zákonoch vývoja prírody, spoločnosti a myslenia, 2. súhrn názorov jednotlivca alebo skupiny ľudí na život, svet a pod.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (93) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (127) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (374) - ČLÁNKY
  (5) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (355) - KNIHY
  (5) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo