Výsledky vyhľadávania

 1. Hesloadaptácia
  Heslo anglickyadaptation
  Ekokód159.9 - Psychológia
  Zdroj overenia údajovŠaling Samo, Mária Ivanová-Šalingová, Zuzana Maníková, Veľký slovník cudzích slov, Veľký Šariš: SAMO - AAMM, 1997, s. 24  : 1. prispôsobovanie, prispôsobenie sa podmienkam, situácii vo všeobecnosti, 2. biol. prispôsobovanie organizmu podmienkam prostredia, 3. psych. schopnosť ľudského zmyslu reagovať na zmeny vnímania pri trvalom pôsobení dráždenia, 4. úprava dačoho na nové účely
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (73) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (104) - ČLÁNKY
  (2) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (128) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 2. Hesloapercepcia
  Heslo anglickyaperception
  Ekokód159.9 - Psychológia
  Zdroj overenia údajovŠaling Samo, Mária Ivanová-Šalingová, Zuzana Maníková, Veľký slovník cudzích slov, Veľký Šariš: SAMO - AAMM, 1997, s. 102  : 1. vlastné uvedomelé vnímanie, 2. závislosť vnímania od celkového obsahu psychického života, 3. osvojenie predstáv; prispôsobenie novej predstavy vybveným skorším predstavám, ktoré sa spoja s novou predstavou.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (3) - ČLÁNKY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 3. Hesloasertivita
  Heslo anglickyassertiveness
  Ekokód159.9 - Psychológia
  Zdroj overenia údajovSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 17  : Spôsob/metóda nácviku nekonfliktného správania/komunikácie neagresívnou formou presadiť vlastný názor; prvýkrát ju opísal americký psychológ J. Salter. V psychológii je definovaná ako spôsob priamo, primerane a úprimne vyjadrovať vlastné myšlienky, pocity, city, tak v pozitívnej, ako aj v negatívnej podobe, bez porušenia práv iných ľudí, ale aj svojich vlastných. Zdravé a primerané, t. j. pozitívne sebapresadzovanie, ktoré je zakotvené v silnej sebadôvere človeka.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (17) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (40) - ČLÁNKY
  (15) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 4. Heslobehaviorizmus
  Heslo anglickybehaviourism
  Ekokód159.9 - Psychológia
  1 - Filozofia
  Zdroj overenia údajovRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, 2011, s. 22  : Americká psychologická škola/hnutie, ktoré vznikli a rozvinuli sa v USA koncom 19. st. ako reakcia na búrlivý ekonomický a spoločenský rozvoj. Tvorí protipól introspektívnej psychológie tým, že odmieta vedomie ako objekt skúmania a psychiku vysvetľuje mechanicky na základe vzorca B=f(S), čo znamená, že správanie je funkciou podnetu/stimulu. Za psychologické javy považuje len tie, ktoré sú pozorovateľné a merateľné. Za zakladateľa sa považuje americký psychológ J. B. Watson (1878-1958).
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (1) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (44) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (38) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (20) - KNIHY
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 5. Heslodeprivácia
  Heslo anglickydeprivation
  Ekokód330.16 - Hospodárske správanie. Potreby. Záujmy
  159.9 - Psychológia
  Zdroj overenia údajovSamo Šaling a kol.: Veľký slovník cudzích slov, SAMO - AAMM, 1997, s. 258  : Psychický stav, ktorý vzniká vtedy, keď človek chronicky neuspokojuje v plnej miere svoje potreby alebo nedosahuje vytýčené ciele.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (24) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (11) - ČLÁNKY
  (2) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 6. Heslodiagnostikácia
  Heslo anglickydiagnosing
  Ekokód159.9 - Psychológia
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (20) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (45) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (33) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 7. Heslodôvera
  Heslo anglickyTrust
  Ekokód159.9 - Psychológia
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (10) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (3) - ČLÁNKY
  (1) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 8. Hesloemócie
  Heslo anglickyemotions
  Ekokód159.9 - Psychológia
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (74) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (117) - ČLÁNKY
  (50) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 9. Hesloempatia
  Heslo anglickyempathy
  Ekokód159.9 - Psychológia
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (26) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (41) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (22) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 10. Heslohygiena duševná
  Heslo anglickymental hygiene - psychic(al) hygiene
  Ekokód159.9 - Psychológia
  Pozri miestopsychohygiena
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (16) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (26) - ČLÁNKY
  (11) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo