Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 49  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0000028 250h^"
 1. Hesloagregácia
  Heslo anglickyaggregation
  Ekokód303 - Metódy spoločenských vied
  Zdroj overenia údajovIvanová-Šalingová Mária, Zuzana Maníková. Slovník cudzích slov, druhé revidované vydanie, Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1983, s. 39  : Metóda zovšeobecňovania alebo zoskupovania výrobkov, údajov, jednotlivých stránok výroby smerom k centrálnemu riadiacemu orgánu.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (10) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (29) - ČLÁNKY
  (15) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 2. Hesloanalýza komparatívna
  Heslo anglickycomparative analysis
  Ekokód519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika
  303 - Metódy spoločenských vied
  65.012.12 - Výskum. Pozorovania. Analýzy
  Zdroj overenia údajovSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 146  : Metodologický nástroj vedy, založený na odvodzovaní výsledku porovnávaním rozdielností a podobností medzi dvoma alebo viacerými kategóriami javov. Uplatňuje sa pri sledovaní a porovnávaní rôznych ukazovateľov alebo parametrov jednotlivých procesov.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (296) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (359) - ČLÁNKY
  (50) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 3. Hesloanalýza korelačná
  Heslo anglickycorrelation analysis
  Ekokód519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika
  303 - Metódy spoločenských vied
  Zdroj overenia údajovMilan Žák a kol. Velká ekonomická encyklopedie, 2. rozšířené vydání, Praha: Linde Praha, 2002, s. 389  : Je súhrn metód a postupov slúžiacich na meranie intenzity závislosti medzi dvomi či viacerými štatistickými premennými. Táto intenzita je obvykle posudzovaná vo vzťahu k použitej regresnej funkcii (regresná analýza).
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (133) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (93) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (50) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 4. Hesloanalýza kvalitatívna
  Heslo anglickyqualitative analysis
  Ekokód519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika
  303 - Metódy spoločenských vied
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (30) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (19) - ČLÁNKY
  (5) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 5. Hesloanalýza kvantitatívna
  Heslo anglickyquantitative analysis
  Ekokód519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika
  303 - Metódy spoločenských vied
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (59) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (45) - ČLÁNKY
  (38) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 6. Hesloanalýza obsahová
  Heslo anglickycontent analysis
  Ekokód303 - Metódy spoločenských vied
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (22) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (12) - ČLÁNKY
  (1) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 7. Hesloanalýza pyramídová
  Heslo anglickypyramidal analysis
  Ekokód303 - Metódy spoločenských vied
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (4) - ČLÁNKY
  (2) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 8. Hesloanalýza radov časových
  Heslo anglickytime-series analysis
  Ekokód519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika
  303 - Metódy spoločenských vied
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (27) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (21) - ČLÁNKY
  (42) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 9. Hesloanalýza regresná
  Heslo anglickyregression analysis
  Ekokód519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika
  303 - Metódy spoločenských vied
  Zdroj overenia údajovRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, Bratislava, 2011, s. 282  : Súbor matematicko-štatistických postupov a metód slúžiacich na štúdium vzájomných vzťahov medzi dvoma alebo viacerými premennými prostredníctvom štatistického modelu, ktorý charakterizuje závislosť medzi nimi. Regresnou analýzou sa skúma závislosť vysvetľovanej (závisle) premennej (zvyčajne označovanej Y) od vysvetľujúcich (nezávisle) premenných (obyčajne označovaných X1, X2,... Xk).
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (231) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (228) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (124) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 10. Hesloanalýza systémov
  Heslo anglickyanalysis of systems
  Ekokód007 - Kybernetika. Systémová veda
  303 - Metódy spoločenských vied
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (4) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (6) - ČLÁNKY
  (20) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.