Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 50  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0000028 250h^"
 1. Typ záznamuzáznam autoritatívneho hesla
  Dátum akt.06.06.2017
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (11) Katalóg - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (29) Katalóg - ČLÁNKY
  (16) Katalóg - KNIHY
  Hesloagregácia
  Heslo anglickyaggregation
  Ekokód303 - Metódy spoločenských vied
  Zdroj overenia údajovIvanová-Šalingová Mária, Zuzana Maníková. Slovník cudzích slov, druhé revidované vydanie, Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1983, s. 39  : Metóda zovšeobecňovania alebo zoskupovania výrobkov, údajov, jednotlivých stránok výroby smerom k centrálnemu riadiacemu orgánu.
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 2. Typ záznamuzáznam autoritatívneho hesla
  Dátum akt.04.09.2017
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (298) Katalóg - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (362) Katalóg - ČLÁNKY
  (49) Katalóg - KNIHY
  Hesloanalýza komparatívna
  Heslo anglickycomparative analysis
  Ekokód519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika
  303 - Metódy spoločenských vied
  65.012.12 - Výskum. Pozorovania. Analýzy
  Zdroj overenia údajovSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 146  : Metodologický nástroj vedy, založený na odvodzovaní výsledku porovnávaním rozdielností a podobností medzi dvoma alebo viacerými kategóriami javov. Uplatňuje sa pri sledovaní a porovnávaní rôznych ukazovateľov alebo parametrov jednotlivých procesov.
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 3. Typ záznamuzáznam autoritatívneho hesla
  Dátum akt.06.06.2017
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (135) Katalóg - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (95) Katalóg - ČLÁNKY
  (54) Katalóg - KNIHY
  Odkazy akv. (1) Katalóg vyradených - KNIHY
  Hesloanalýza korelačná
  Heslo anglickycorrelation analysis
  Ekokód519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika
  303 - Metódy spoločenských vied
  Zdroj overenia údajovMilan Žák a kol. Velká ekonomická encyklopedie, 2. rozšířené vydání, Praha: Linde Praha, 2002, s. 389  : Je súhrn metód a postupov slúžiacich na meranie intenzity závislosti medzi dvomi či viacerými štatistickými premennými. Táto intenzita je obvykle posudzovaná vo vzťahu k použitej regresnej funkcii (regresná analýza).
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 4. Typ záznamuzáznam autoritatívneho hesla
  Dátum akt.17.02.2012
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (34) Katalóg - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (20) Katalóg - ČLÁNKY
  (6) Katalóg - KNIHY
  Hesloanalýza kvalitatívna
  Heslo anglickyqualitative analysis
  Ekokód519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika
  303 - Metódy spoločenských vied
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 5. Typ záznamuzáznam autoritatívneho hesla
  Dátum akt.08.09.2004
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (63) Katalóg - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (47) Katalóg - ČLÁNKY
  (38) Katalóg - KNIHY
  Hesloanalýza kvantitatívna
  Heslo anglickyquantitative analysis
  Ekokód519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika
  303 - Metódy spoločenských vied
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 6. Typ záznamuzáznam autoritatívneho hesla
  Dátum akt.26.08.2004
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (22) Katalóg - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (12) Katalóg - ČLÁNKY
  (2) Katalóg - KNIHY
  (1) Katalóg - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Hesloanalýza obsahová
  Heslo anglickycontent analysis
  Ekokód303 - Metódy spoločenských vied
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 7. Typ záznamuzáznam autoritatívneho hesla
  Dátum akt.26.08.2004
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (2) Katalóg - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (4) Katalóg - ČLÁNKY
  (2) Katalóg - KNIHY
  Hesloanalýza pyramídová
  Heslo anglickypyramidal analysis
  Ekokód303 - Metódy spoločenských vied
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 8. Typ záznamuzáznam autoritatívneho hesla
  Dátum akt.08.09.2004
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (28) Katalóg - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (22) Katalóg - ČLÁNKY
  (44) Katalóg - KNIHY
  Hesloanalýza radov časových
  Heslo anglickytime-series analysis
  Ekokód519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika
  303 - Metódy spoločenských vied
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 9. Typ záznamuzáznam autoritatívneho hesla
  Dátum akt.06.08.2014
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (246) Katalóg - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (233) Katalóg - ČLÁNKY
  (127) Katalóg - KNIHY
  Odkazy akv. (1) Katalóg vyradených - KNIHY
  Hesloanalýza regresná
  Heslo anglickyregression analysis
  Ekokód519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika
  303 - Metódy spoločenských vied
  Zdroj overenia údajovRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, Bratislava, 2011, s. 282  : Súbor matematicko-štatistických postupov a metód slúžiacich na štúdium vzájomných vzťahov medzi dvoma alebo viacerými premennými prostredníctvom štatistického modelu, ktorý charakterizuje závislosť medzi nimi. Regresnou analýzou sa skúma závislosť vysvetľovanej (závisle) premennej (zvyčajne označovanej Y) od vysvetľujúcich (nezávisle) premenných (obyčajne označovaných X1, X2,... Xk).
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 10. Typ záznamuzáznam autoritatívneho hesla
  Dátum akt.08.09.2004
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (4) Katalóg - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (6) Katalóg - ČLÁNKY
  (19) Katalóg - KNIHY
  Hesloanalýza systémov
  Heslo anglickyanalysis of systems
  Ekokód007 - Kybernetika. Systémová veda
  303 - Metódy spoločenských vied
  predmetové heslo

  predmetové heslo


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.