Výsledky vyhľadávania

 1. Heslomakroštatistika
  Heslo anglickymacrostatistics
  Ekokód31 - Štatistika
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 463  : Protipól mikroštatistiky. Ide o štatistické skúmanie na národohospodárskej úrovni (rezorty, odvetvia, hospodárstvo ako celok). Charakteristickým znakom makroštatistiky je práca s vysokým stupňom agregácie. Ide o ekonomicko-štatistické analýzy, kroré sa opierajú o prácu so syntetickými ukazovateľmi.
  Báza dát250h - ekoindex
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 2. Heslomikroštatistika
  Heslo anglickymicrostatistics
  Ekokód31 - Štatistika
  Báza dát250h - ekoindex
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 3. Hesloreťazce hodnotové globálne
  Heslo anglickyglobal value chains
  Ekokód339.5 - Zahraničný obchod
  31 - Štatistika
  Pozri miestoGVCS
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (7) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - ČLÁNKY
  (6) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 4. Hesloročenky štatistické
  Heslo anglickystatistical yearbooks
  Ekokód31 - Štatistika
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (2) - ČLÁNKY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 5. Hesloštatistika
  Heslo anglickystatistics
  Ekokód31 - Štatistika
  311 - Štatistika ako veda. Štatistická teória
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 813  : Odbor národohospodárskej evidencie, resp. určitá, vymedzená súčasť spoločenských vied. Synonymum pre vhodnejší názov - štatistická evidencia.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (564) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (471) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (692) - ČLÁNKY
  (42) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (1000+) - KNIHY
  (35) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 6. Hesloštatistika bytová
  Heslo anglickyhousing statistics
  Ekokód31 - Štatistika
  332.8 - Bytové hospodárstvo. Bytová výstavba
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (2) - ČLÁNKY
  (2) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 7. Hesloštatistika cenová
  Heslo anglickyprice statistics
  Ekokód31 - Štatistika
  338.5 - Ceny. Tvorba cien. Druhy cien
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 814  : Druh štatistiky, ktorá spracúva a poskytuje informácie o úrovni, dynamike a štruktúre cien produkcie a služieb, ktoré sú predmetom výmeny. Zmeny cien sa najčastejšie vyjadrujú cenovými indexmi.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (6) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (12) - ČLÁNKY
  (21) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 8. Hesloštatistika colná
  Heslo anglickycustoms statistics
  Ekokód31 - Štatistika
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (5) - ČLÁNKY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 9. Hesloštatistika ekonomická
  Heslo anglickyeconomic statistics
  Ekokód31 - Štatistika
  330.1 - Ekonomická veda
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (6) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (51) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (45) - ČLÁNKY
  (3) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (181) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 10. Hesloštatistika finančná
  Heslo anglickyfinancial statistics
  Ekokód31 - Štatistika
  336 - Financie. Verejné financie. Colníctvo. Bankovníctvo. Peňažníctvo
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (2) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (6) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (15) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (53) - KNIHY
  (2) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo