Výsledky vyhľadávania

 1. Heslobezpečnosť
  Heslo anglickysecurity
  Ekokód65.012.8 - Utajovanie. Ochrana. Bezpečnosť
  327 - Medzinárodná politika. Medzinárodné politické vzťahy. Svetová politika. Zahraničná politika
  351/354 - Verejná správa. Štátna správa
  355/359 - Vojenstvo
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (17) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (380) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (551) - ČLÁNKY
  (8) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (272) - KNIHY
  (2) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 2. Heslobezpečnosť energetická
  Heslo anglickyenergy security
  Ekokód620.9 - Energetika všeobecne. Energetické hospodárstvo
  327 - Medzinárodná politika. Medzinárodné politické vzťahy. Svetová politika. Zahraničná politika
  Zdroj overenia údajovKrízový manažment. Roč.7, č. 1/2008, s. 39  : Bezpečnosť energetická je definovaná ako nepretržitá dostupnosť energetických nosičov v rôznych formách, v dostatočnej kvalite a za prístupné ceny. Jej dosiahnutie je predpokladom pre nezávislosť a suverenitu štátu.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (161) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (104) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (24) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 3. Heslobezpečnosť európska
  Heslo anglickyEuropean security
  Ekokód327 - Medzinárodná politika. Medzinárodné politické vzťahy. Svetová politika. Zahraničná politika
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (51) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (97) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (81) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 4. Heslobezpečnosť medzinárodná
  Heslo anglickyinternational security
  Ekokód327 - Medzinárodná politika. Medzinárodné politické vzťahy. Svetová politika. Zahraničná politika
  341 - Medzinárodné verejné právo
  Zdroj overenia údajovhttp://www.government.gov.sk/data/files/1207.doc  : Medzinárodná bezpečnosť je taký stav komplexu medzinárodných vzťahov, ktorý jeho subjektom zabezpečuje rovnakú úroveň národnej bezpečnosti.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (2) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (150) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (72) - ČLÁNKY
  (3) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (48) - KNIHY
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 5. Heslodeklarácia
  Heslo anglickydeclaration
  Ekokód32 - Politika
  327 - Medzinárodná politika. Medzinárodné politické vzťahy. Svetová politika. Zahraničná politika
  Zdroj overenia údajovHodás Milan a kol. Malý parlamentný slovník, [Bratislava], Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, 2017, s. 44  : Jednostranné, bilaterálne alebo multilaterálne písomné vyhlásenie štátu, štátov alebo medzinárodných organizácií k zásadným vnútropolitickým alebo medzinárodnopolitickým otázkam.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (7) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (58) - ČLÁNKY
  (14) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 6. HesloEurópska rada
  Heslo anglickyEuropean Council
  Ekokód327 - Medzinárodná politika. Medzinárodné politické vzťahy. Svetová politika. Zahraničná politika
  Zdroj overenia údajovhttp://www.nrsr.sk/sub/sk/eu/info/institucie.html?searchString=  : Európska rada predstavuje summit národných predstaviteľov na vrcholnej úrovni, keďže sa na ňom zúčastňujú hlavy štátov alebo predsedovia vlád členských krajín a predseda Európskej komisie. Predchodcom Európskej rady boli vrcholné konferencie organizované na úrovni najvyšších predstaviteľov členských štátov ES. Na základe dohody medzi vládami v r. 1974 na parížskom summite sa počnúc summitom v írskom Dubline v r. 1975 takéto schôdzky označujú ako zasadnutia Európskej rady. Európska rada sa schádza najmenej dvakrát za rok. Zasadnutia sa konajú vždy v štáte, ktorý predsedá Rade ministrov. Na základe primárneho práva ES a EÚ „Európska rada má Európskej únii dávať nevyhnutné podnety pre jej rozvoj a určovať všeobecnú politickú líniu“. Taktiež má za úlohu prerokúvať závery „k hlavným smerom hospodárskej politiky členských štátov a Spoločenstva“ a tiež „vymedzuje zásady a všeobecné smery spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky.“
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (20) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (32) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (21) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 7. Heslogeopolitika
  Heslo anglickygeopolitics
  Ekokód327 - Medzinárodná politika. Medzinárodné politické vzťahy. Svetová politika. Zahraničná politika
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 304  : Koncepcia, teoretický smer usilujúci sa o využitie poznatkov geografie na pochopenie pomerov v štáte, vzájomných vzťahov medzi štátmi, problémov sveta a jeho politického vývoja.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (70) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (63) - ČLÁNKY
  (2) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (58) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 8. Hesloglobalizácia
  Heslo anglickyglobalisation
  Ekokód303 - Metódy spoločenských vied
  327 - Medzinárodná politika. Medzinárodné politické vzťahy. Svetová politika. Zahraničná politika
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 306  : Rozvoj a prehlbovanie medzinárodných ekonomických vzťahov v celosvetovom meradle. Prispieva k rastu technologického pokroku. Tento trend je podporovaný liberalizáciou a rastom konkurencieschopnosti.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (1000+) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (992) - ČLÁNKY
  (32) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (845) - KNIHY
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 9. Heslohnutie mierové
  Heslo anglickypeace movement
  Ekokód327 - Medzinárodná politika. Medzinárodné politické vzťahy. Svetová politika. Zahraničná politika
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (3) - ČLÁNKY
  (8) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 10. Heslohnutie nezúčastnených
  Heslo anglickynot participating movement
  Ekokód327 - Medzinárodná politika. Medzinárodné politické vzťahy. Svetová politika. Zahraničná politika
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (2) - ČLÁNKY
  predmetové heslo

  predmetové heslo